Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 07/05/2021 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.179 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn một trăm bảy mươi chín Đồng Việt Nam
Số văn bản 136/TB-NHNN
Ngày ban hành 07/05/2021
 
Giao diện desktop