Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 04/12/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.939 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi chín Đồng Việt Nam
Số văn bản 373-tb/nhnn
Ngày ban hành 04/12/2023
 
Giao diện desktop