Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 25/04/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.264 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn hai trăm sáu mươi tư Đồng Việt Nam
Số văn bản 148/TB-NHNN
Ngày ban hành 25/04/2024
 
Giao diện desktop