Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 15/06/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.249 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn hai trăm bốn mươi chín Đồng Việt Nam
Số văn bản 207/TB-NHNN
Ngày ban hành 14/06/2024
 
Giao diện desktop