Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 29/02/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.002 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn không trăm linh hai Đồng Việt Nam
Số văn bản 80/TB-NHNN
Ngày ban hành 29/02/2024
 
Giao diện desktop