Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 24/02/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.996 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn chín trăm chín mươi sáu Đồng Việt Nam
Số văn bản 71/TB-NHNN
Ngày ban hành 23/02/2024
 
Giao diện desktop