Tải dữ liệu...
Skip to content
English
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 18/07/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.251 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn hai trăm năm mươi mốt Đồng Việt Nam
Số văn bản 253/TB-NHNN
Ngày ban hành 18/07/2024
 
Giao diện desktop