Loading...
Skip to content
thumnail
CPI tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước
CPI tháng 02/2018 tăng 0,73% so với tháng trước
CPI tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 0,97% so với tháng 12/2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.
CPI tháng 02/2018 tăng 0,73% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 02/2018 tăng 0,73% so với tháng 01/2018, tăng 1,24% so với tháng 12/2017 và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước.
CPI tháng 01/2018 tăng 0,51% so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016
CPI tháng 01/2018 tăng 0,51% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 01/2018 tăng 0,51% so với tháng 12/2017 và tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 12/2017 tăng 0,21% so với tháng trước, CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
CPI tháng 11/2017 tăng nhẹ 0,13%
CPI tháng 10 tăng 0,41%
CPI tháng 11/2017 tăng nhẹ 0,13%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 11/2017 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 2,38% so với tháng 12/2016.
CPI tháng 10 tăng 0,41%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 10/2017 tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 2,98% so với tháng 10/2016; tăng 2,25% so với tháng 12 năm trước và chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 tăng 3,71%.
 
CPI tháng 9 tăng 0,59% so với tháng trước
CPI tháng 8/2017 tăng 0,92% so với tháng trước
CPI tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng trước
CPI tháng 6/2017 giảm 0,17% so với tháng trước
CPI tháng 5/2017 giảm 0,53% so với tháng 4/2017
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4/2017 không đổi so với tháng trước
CPI tháng 3 tăng 0,21%
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 02/2017 tăng 0,23% so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 01/2017 tăng 0,46%
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 12/2016 tăng 0,23%, cả năm tăng 2,66%
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS