Loading...
Skip to content
thumnail
NHNN phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
NHNN phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”
Ngày 16/11/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2402/QĐ-NHNN về việc phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”.
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
Ngày 13/10/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.
NHNN tiến hành kiểm tra công tác CCHC các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM
Thống đốc NHNN phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của NHNN
NHNN tiến hành kiểm tra công tác CCHC các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM
Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong hai ngày, 20-21/10/2017, Đoàn kiểm tra do Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú - Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác CCHC và triển khai chương trình, kế hoạch hành động của NHNN thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của ngành Ngân hàng trên địa bàn TP HCM. Theo đó, Đoàn kiểm tra làm việc tại NHNN chi nhánh TP HCM và một số chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp liên quan trên địa bàn thành phố.
Thống đốc  NHNN  phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của NHNN
Ngày 27/9/2017, Thống dốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-NHNN về việc phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN.
NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ngày 15/8/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1724/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 28/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-NHNN công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.
 
Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của NHNN
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động
Tăng cường công tác quản lý cán bộ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các đơn vị thuộc NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục dẫn đầu các Bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính (Par index)
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS