Skip to content
thumnail
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC THÔNG TƯ 11/2018/TT-NHNN VÀ CÔNG VĂN 3941/NHNN-DBTK (Lần 2)
NHNN đăng tải BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC THÔNG TƯ 11/2018/TT-NHNN VÀ CÔNG VĂN 3941/NHNN-DBTK (Lần 2) (theo công văn 7473/NHNN-DBTK ngày 3/10/2018)
NHNN thông báo Công thức kiểm tra (nội tại biểu, chi nhánh - toàn hàng, chéo biểu) và mức chênh lệch cho phép trong các công thức kiểm tra tự động của các mẫu biểu báo cáo trên Hệ thống báo cáo NHNN
Bảng tổng hợp giải đáp vướng mắc Thông tư 11/2018/TT-NHNN và Công văn 3941/NHNN-DBTK (Theo công văn 5908/NHNN-DBTK ngày 06/8/2018))
DANH SÁCH TỔ THƯỜNG TRỰC TẠI CÁC VỤ, CỤC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 11/2018/TT-NHNN VÀ CÔNG VĂN 3941/NHNN-DBTK
Ngày 06/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn 5908/NHNN-DBTK về việc giải đáp vướng mắc Thông tư 11/2018/TT-NHNN và Công văn 3941/NHNN-DBTK
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tải Danh sách tổ thường trực tại các Vụ, Cục triển khai Thông tư 11/2018/TT-NHNN và công văn số 3941/NHNN-DBTK
Công văn 721/NHNN-DBTK ngày 10/02/2017 về việc dừng thực hiện đối với mẫu biểu số 015-CSTT tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
Công văn 566/NHNN - DBTK ngày 06/02/2017 về việc hủy bỏ một số yêu cầu báo cáo trùng lắp với báo cáo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
Công văn 721/NHNN-DBTK ngày 10/02/2017 về việc dừng thực hiện đối với mẫu biểu số 015-CSTT tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
Công văn 566/NHNN - DBTK ngày 06/02/2017 về việc hủy bỏ một số yêu cầu báo cáo trùng lắp với báo cáo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
 
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NHNN CHI NHÁNH VÀ CÁC TCTD ĐỐI VỚI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN (lần 5)
Công văn 6769/NHNN-DBTK về việc giải đáp vướng mắc tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 09/9/2016
Công văn 9464/NHNN-DBTK ngày 09/12/2016 về việc lập, gửi bảng CĐTKKT hàng ngày kèm thuyết minh tài khoản kế toán
Bảng tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo một số mẫu biểu tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN (lần 4)
Công văn 7800/NHNN-DBTK ngày 13/10/2016 về việc bổ sung đối tượng kiểm duyệt báo cáo tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
Công văn 7799/NHNN-DBTK về việc thông báo dừng thực hiện một số mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS