Loading...
Skip to content
Tổng phương tiện thanh toán và Tiền gửi của khách hàng tại TCTD
 
THÁNG 07 NĂM 2018
Chỉ tiêu Số dư(Tỷ đồng) Tốc độ tăng (giảm) so với cuối năm trước (%)
Tổng phương tiện thanh toán (*) 8.842.552 7,93
Trong đó:
- Tiền gửi của các TCKT 3.138.683 9,02
 - Tiền gửi của dân cư 4.273.870 7,88
Số liệu Tổng phương tiện thanh toán tại báo cáo này chưa loại các khoản phát hành giấy tờ có giá do các TCTD khác trong nước mua.
 
Loại tìm kiếm
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS