Skip to content
thumnail
CPI tháng 12/2018 giảm 0,25%, cả năm 2018 tăng 3,54%
CPI tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước
CPI tháng 12/2018 giảm 0,25%, cả năm 2018 tăng 3,54%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, nằm trong mục tiêu tăng dưới 4% do Quốc hội đặt ra.
CPI tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,24% so với tháng 12/2017.
CPI tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước
CPI tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước
CPI tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,54% so với tháng 12/2017.
CPI tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,2% so với tháng 12/2017.
CPI tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước
CPI tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước
CPI tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước, tăng 2,59% so với tháng 12/2017 và CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.
CPI tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước. Nếu so với tháng 12 năm 2017, chỉ số CPI tăng 2,13%.
 
CPI tháng 6/2018 tăng 0,61% so với tháng trước
CPI tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước.
CPI tháng 4/2018 tăng 0,08% so với tháng trước
CPI tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước
CPI tháng 02/2018 tăng 0,73% so với tháng trước
CPI tháng 01/2018 tăng 0,51% so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016
CPI tháng 11/2017 tăng nhẹ 0,13%
CPI tháng 10 tăng 0,41%
CPI tháng 9 tăng 0,59% so với tháng trước
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS