Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS