Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt
Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS